Pomożemy Tobie z każdym
prawnym problemem

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Koncicka – Deresiewicz powstała 20 lipca 2016r, a dziś świadczy usługi dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Pomagam Klientom we wszystkich ich sprawach, niejednokrotnie z życia zawodowego i prywatnego. Każdy Klient jest traktowany indywidualnie. Wspólnie z Klientem analizuję stan faktyczny, potem tłumaczę stan prawny. Pomagam wybierać Klientowi takie rozwiązania jego problemów, aby minimalizować ryzyko i optymalizować sukces. Kancelaria siedzibę ma w Kwidzynie, natomiast wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta świadczę pomoc prawną na ternie całej Polski.

Zapraszam do współpracy r.pr. Monika Koncicka – Deresiewicz

Zakres usług

Radca Prawny Monika Koncicka – Deresiewicz świadczy usługi w zakresie:

Prawa cywilnego

przygotowanie pozwów, pism przygotowawczych, sprzeciwów od nakazów zapłaty, zarzutów, apelacji wezwań do zapłaty, wniosków o dział spadku, zniesienie współwłasności, stwierdzenie nabycia spadku i inne, postępowanie egzekucyjne, sporządzenie umów, przygotowywanie opinii prawnych, reprezentacja w postępowaniu z firmami windykacyjnymi i ,,przejmującymi” długi reprezentacja przed sądami i organami egzekucyjnymi w imieniu Klienta.

Prawa spółek, prawa gospodarczego

pomoc w założeniu działalności gospodarczej, sporządzenie umów, przygotowywanie dokumentów rejestrowych dla spółek, zastępstwo procesowe.

Prawa spółdzielczego

obsługa spółdzielni mieszkaniowych, reprezentacja spółdzielni mieszkaniowych, obsługa prawna organów spółdzielni mieszkaniowych, w tym obsługa walnych zgromadzeń, obsługa wspólnot mieszkaniowych.

Prawa karnoskarbowego, prawa wykroczeń

przygotowanie pism do organów , reprezentacja przed organami, postępowania mandatowe, reprezentacja w postępowaniach przed sądem.

Prawa rodzinnego

rozwody, podziały majątku, alimenty, sprawy pomiędzy rodzicami, a dziećmi, ustalenia kontaktów.

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

obsługa prawna pracowników i pracodawców, m.in. sprawy o zapłatę wynagrodzenia, nadgodzin, ekwiwalentu za urlop, o ustalenie stosunków pracy, obsługa prawna ubezpieczonych w zakresie postępowań przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych np. sprawy o prawo do renty, emerytury, a także obsługa prawna płatników składek w zakresie postępowań przed ZUS.

Prawa administracyjnego i podatkowego

przygotowanie odwołań od decyzji organów, pism przygotowawczych w toku postępowania, zastępstwo procesowe przed organami lub Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Dodatkowo Kancelaria:

  • prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych (spółek, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą) opartą o wynagrodzenie ryczałtowe
  • udziela indywidualnych porad prawnych

Cena usługi zawsze ustalona jest z Klientem indywidualnie, przed rozpoczęciem wykonywania usługi.

Doświadczenie

Pracę zawodową podjęłam w 2012r, zaraz po ukończeniu wyższych studiów prawniczych. Wcześniej podejmowałam się praktyk studenckich jednej z olsztyńskich Kancelarii, Aplikację radcowską rozpoczęłam w roku 2013, zaś w 2016 zdałam zawodowy egzamin radcowski uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego. Wcześniej, bo w 2011 roku, ukończyłam studia wyższe (magisterskie) na kierunku ekonomia, Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

Skontaktuj się z nami!